Your cart
Tröskeltest och uppföljning (BIA)

Tröskeltest och uppföljning (BIA)

1 500 kr

I samarbete med AustroSwede erbjuder vi inte bara konditionstestar och uppföljning på din träning med BIA.

Vi erbjuder den seriösa cyklisten att testa både tröskel och VO2-max på egen cykel med optimal BikeFit och uppföljning med en impedans analys (BIA) så du kan följa hur din kroppssammansättning utvecklas (muskelmassa och fettmassa)