Your cart
BikeFit

BikeFit

3 000 kr

Välkommen på bike-fit hos oss.

Vårt koncept för bike-fit inkluderar möjlighet till ett initialt besök hos en fysioterapeut.
Vi kallar det för en screening. Screeningen har tre syften:
  • Ge input om aktuell status och ev. skadehistorik
  • Ge en rekommendation till dig om off-the-bike-training och stretching
  • Ge en fingervisning om hur mycket du kan träna off-the-bike relativt din träningsmängd på cykeln för att optimera dig som cyklist
Vi jobbar med en fysioterapeut som har egen erfarenhet av cykling och har gjort ett hundratals screeningar åt oss. En bra bike-fit börjar alltid med bra stöd för hålfötterna. Bra stöd definieras som mildly-intrusive, i.e. när man står på ett vanligt golv med sulorna i skorna skall man känna ett märkbart tryck mot hålfötterna utan det blir obehagligt. Vi jobbar med sulor från SoleStar som har utvecklats av en tysk ortopäd och används av några av världens bästa cyklister. Sulorna kommer inte att göra hela jobbet och i själva anpassningen skall vi med stor sannolikhet lägga till kilar under fötterna. Poängen är dock att vi inte kan göra ett bra jobb med att rikta in fötter och knän om vi inte börjar med ett bra stöd för hålfötterna.
De som vill läsa mer kan alltid få en text om BikeFit från min mentor i Australien. Material berättar om vårt tänk när det gäller BikeFit och som hjälper dig att ge oss feed-back om din position på cykeln.
I våra BikeFit's fokuserar vi på interaktionen mellan cykel och cyklist. Vi har en neurologisk approach till BikeFit och definierar vår uppgift som att identifiera och minimera de utmaningar en cyklist kan få från sin position på cykeln.
För en cyklist är cykeln symmetrisk och den första symmetriska människan återstår att bli född. En bra position på cykeln definieras som den position som tillåter cyklisten att vara så funktionell symmetrisk som hens aktuella tillstånd tillåter. Mycket i positionen kan utmana cyklisten; brist på flexibilitet, brist på proprioceptisk feedback i kraftkedjan, brist på styrka, brist på stabilitet eller otillräcklig syn och balanssinne. Dessa brister leder till att cyklisten utvecklar kompenserande rörelsemönster. All kompensation ökar osymmetrin och leder till att muskler rekryteras inte bara i onödan men ofta så att de motarbetar syftet och även förbrukar syre och energi. Allt detta leder till en reduktion av den proprioceptiska feedbacken från kraftkedjan och därmed totalt sett en minskning av cyklistens effektivitet. Därutöver skall vi hitta en position som tillåter cyklisten att vara så aerodynamisk som möjligt utan att kompromettera något av ovan. En BikeFit hos DINvelo varierar därför lika mycket som människan.
Att bygga nya motoriska mönster vill med normal träning ta ung. tre veckor - i.e. tiden det vill ta att vänja sig från det du är van vid, till det som jag menar är rätt!
Sulorna från SoleStar kan du testa i 6 veckor och returnera, skulle du inte vara  nöjd. I resten av BikeFit'en är jag mer generös. Ingen skall betala för något de inte blir nöjda med!
Du får pengarna tillbaka - no questions asked - om du efter tre till fyra veckor inte är nöjd med resultatet.
Utöver approachen som beskrivs ovan, ser jag på de BikeFit's jag gör, som ett utbildningstillfälle. En möjlighet för cyklisten till utbildning i hur kroppen svarar på ändringar i din cykel/dina skor och inte minst hur du kan förbättra dig som cyklist genom off-the-bike-träning. Min förhoppning är, att du vill hjälpa med min utbildning också i det fall att du inte blir nöjd?
Det mesta av det jag vet om BikeFit har jag lärt mig av "besvärliga" kunder:-) Du får dina pengar - jag får feedbacken?